Quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt An Gia

5
(7)

Quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt An Gia

Sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt An Gia có gì vượt trội so với các sản phẩm bảo hiểm y tế khác?

Trả lời: Bảo hiểm Bảo Việt An Gia mang đến cho bạn 5 chương trình phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của bạn và gia đình với các quyền lợi nổi bật như:

  • Thủ tục đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký. Đối tượng bảo hiểm đa dạng.
  • Có nhiều chương trình để lựa chọn phù hợp với nhu cầu.
  • Nhiều quyền lợi bổ sung để hoàn thiện chương trình bảo hiểm như Điều trị Ngoại trú, bảo hiểm Tai nạn, bảo hiểm Sinh mạng, bảo hiểm Nha khoa, bảo hiểm Thai sản.
  • Tùy ý lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh.
  • Tất cả các chương trình đều được bảo lãnh thanh toán nội trú và bảo lãnh ngoại trú nếu bạn chọn mua chương trình V có quyền lợi bổ sung ngoại trú tại các cơ sở có thỏa thuận với Bảo hiểm Bảo Việt.
  • Có nhiều cơ chế chính sách giảm phí bảo hiểm

Tôi có thể chỉ chọn mua các Điều khoản bảo hiểm bổ sung mà không cần mua Điều khoản bảo hiểm chính được không?

Trả lời: Bạn phải tham gia Điều khoản bảo hiểm chính thì mới có thể lựa chọn thêm các Điều khoản bảo hiểm bổ sung.

Tôi có thể lựa chọn các Điều khoản bảo hiểm ở các chương trình bảo hiểm khác nhau như Điều khoản bảo hiểm chính thuộc chương trình I và Điều khoản bảo hiểm bổ sung điều trị ngoại trú thuộc chương trình III không?

Trả lời: Các Điều khoản bổ sung phải đồng hạng với chương trình tham gia Điều khoản chính.

Tôi có thể mua bảo hiểm Bảo Việt An Gia trong ngắn hạn được không?

Trả lời: Không, BH Bảo Việt An Gia là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế cho thời hạn chuẩn là 1 năm và sẽ được tái tục hàng năm.

Tôi có thể lựa chọn bất kỳ bệnh viện nào để điều trị hay không?

Trả lời: Có, bạn có thể lựa chọn bất kỳ bệnh viện nào mà bạn muốn với điều kiện bệnh viện đó phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động hợp pháp theo quy định của luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên bạn chỉ có thể hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại một số bệnh viện có thỏa thuận bảo lãnh viện phí với Bảo hiểm Bảo Việt. Danh sách các bệnh viện này & các cơ sở y tế bị loại trừ được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website của Bảo hiểm Bảo Việt tại địa chỉ www.baohiemhcm.com.

Các bệnh có sẵn hay bệnh đặc biệt có được bảo hiểm không?

Trả lời: Bệnh có sẵn bị loại trừ theo đơn bảo hiểm này trừ khi đã được khai báo và được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận bằng văn bản. Trong trường hợp khai báo trung thực & được Bảo Việt chấp nhận bảo hiểm, bệnh có sẵn sẽ được chấp nhận bồi thường sau khi Người được bảo hiểm đã mua bảo hiểm này được 12 tháng liên tục. Quy định này được áp dụng tương tự cho các bệnh đặc biệt được liệt kê trong Quy tắc bảo hiểm.

Bệnh nghề nghiệp có được bảo hiểm không?

Trả lời: Theo như các điều khoản loại trừ của đơn bảo hiểm này, bệnh nghề nghiệp không được bảo hiểm.

Tôi phải nằm viện trong vòng bao lâu thì mới được giải quyết bồi thường theo quyền lợi điều trị nội trú?

Trả lời: Một Người được bảo hiểm được coi là điều trị nội trú khi bác sĩ chỉ định nằm viện ít nhất là 24 giờ để điều trị. Trong trường hợp bệnh viện không cấp được Giấy nhập viện hoặc xuất viện, hồ sơ y tế hoặc hóa đơn thanh toán thể hiện rõ thời gian điều trị sẽ được coi như chứng từ thay thế. Đơn vị ngày nằm viện được tính bằng 24h và theo đơn vị giường nằm trong Giấy ra/xuất viện hoặc trong chứng từ viện phí chi tiết. Việc điều trị nội trú chỉ được chấp nhận khi bệnh nhân được thực hiện điều trị tại một bệnh viện như định nghĩa, không phải là phòng khám hay cơ sở điều trị ngoại trú.

Một người có thể tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt An Gia cùng một lúc được không?

Trả lời: Bạn không thể cùng một lúc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt An Gia, song bạn có thể đồng thời tham gia các Hợp đồng bảo hiểm y tế khác. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng quyền lợi bảo hiểm được chi trả một lần dựa trên bộ hồ sơ gốc và chi phí thực tế có hóa đơn kèm theo.

Đơn bảo hiểm này có chấp nhận việc điều trị tại các bệnh viện nước ngoài hay không?

Trả lời: Không, bảo hiểm Bảo Việt An Gia chỉ chấp nhận bồi thường cho các chi phí y tế phát sinh do điều trị tại những cơ sở y tế trong lãnh thổ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *