Các Gói Bảo Hiểm Tai Nạn Của Bảo Việt (Cập Nhật 2020)

5
(1)

CÁC GÓI BẢO HIỂM TAI NẠN CỦA BẢO VIỆT

Các gói bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt.

Gói 1: Số tiển bảo hiểm cơ bản: Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/vụ.

Gói 2: Số tiền bảo hiểm đặc biệt: Từ trên 30.000.000đđến  100.000.000đ/người/vụ.

Điểm khác nhau giữa 2 gói bảo hiểm này là:

Gói 1: Số tiền bảo hiểm <= 30.000.000

 • Tử vong do tai nạn: Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Thương tật thân thể do tai nạn: Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ thương tật bảo hiểm ( Bảng tỷ lệ thương tật theo quy định Bộ Tài Chính).

Gói 2: Số tiền bảo hiểm> 30.000.000

 • Tử vong do tai nạn: Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
 • Thương tật thân thể do tai nạn: Bảo hiểm thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh và tiền bồi dưỡng trong toàn thời gian nằm viện mức 0.1% Số tiền bảo hiểm / 1 ngày, tối đa 180 ngày / 1 năm.
 • Mức bồi thường tối đa không vượt quá bảng tỷ lệ thương tật đó.

Phí Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

CÁC GÓI BẢO HIỂM TAI NẠN CỦA BẢO VIỆT

Các Gói Bảo Hiểm Tai Nạn Của Bảo Việt Thành Các Gói Nhỏ Như:

 

Gói bảo hiểm Mức phí Trách nhiệm bồi thường
Gói 1 56.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ
Gói 2 112.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ
Gói 3 168.000 VNĐ 60.000.000 VNĐ
Gói 4 224.000 VNĐ 80.000.000 VNĐ
Gói 5 280.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ

 

Lưu ý:

 • Theo quy định của Pháp luật, đối tượng bảo hiểm là người lao động trong các công trình, công trường xây dựng phải mua bảo hiểm tai nạn với trách nhiệm bồi thường là 100.000.000VNĐ, tương ứng với Gói 5 của Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt.
 • Trường hợp muốn tham gia Gói thấp hơn nên tham khảo trước ý kiến của Chủ đầu tư hoặc các đơn vị liên quan.

Quyền Lợi Các Gói Bảo Hiểm Tai Nạn Của Bảo Việt

Quyền Lợi Gói Bảo Hiểm 1

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 20 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 20 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả tiền bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật của Bảo hiểm Bảo Việt.
 • Phí đóng: 56.000 đ/1người/1năm

Quyền Lợi Gói Bảo Hiểm 2

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 40 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 40 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 40.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
 • Phí đóng: 112.000 đ/1người/1năm

Quyền Lợi Gói Bảo Hiểm 3

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 60 triệu đồng 
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 60 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 60.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
 • Phí đóng: 168.000 đ/1người/1năm

Quyền Lợi Gói Bảo Hiểm 4

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 80 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 80 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 80.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm.Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
 • Phí đóng: 224.000 đ/người/1năm

Quyền Lợi Gói Bảo Hiểm 5

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 100 triệu đồng
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn:100 triệu đồng
 • Quyền lợi thương bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 100.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
 • Phí đóng: 280.000 đ/1người/1năm

 

Giảm phí theo số đông

– Nhóm từ 100 đến 300 người: Giảm tối đa 15% so với biểu phí quy định.

– Nhóm từ trên 300 người: Giảm tối đa 20%so với biểu phí quy định.

Cám ơn quý khách đã lựa chọn Bảo Việt.

Vui lòng liên hệ tư vấn viên 0902 889 005 để được tư vấn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *