• Tăng trưởng hiệu quả và bền vững trong đó đẩy mạnh hợp tác nội bộ, tập trung phát huy sức mạnh hợp lực trên toàn Tập đoàn giữa lĩnh vực truyền thống bảo hiểm và các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác; ƒ
 • Tăng cường tiềm lực tài chính thông qua đa dạng hóa các phương thức huy động vốn và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; ƒ
 • Củng cố năng lực quản trị và quản lý kinh doanh trên nền tảng Một Bảo Việt, áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

5 giá trị cốt lõi

 • Chất lượng – Tăng cường chất lượng hiệu quả công việc và hướng tới chuẩn mực cao hơn.

 • Dễ tiếp cận – Tạo phong cách làm việc gần gũi, dễ tiếp cận và phục vụ khách hàng chu đáo như phục vụ chính mình.

 • Tinh thần hợp tác – Thể hiện tinh thần hợp và tôn trọng dồng nghiệp.

 • Năng động – Luôn năng động và sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, cơ hội mới.

 • Tinh thần trách nhiệm – Minh bạch và trung thực; thể Có hiện tinh thần trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng, đồng nghiệp và trung thực trong công việc.

LỊCH SỬ

 • Thành lập 15/01/1965
 • Vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng

NGUỒN NHÂN LỰC

 • 3,000 Cán bộ nhân viên
 • 30,000 Đại lý bảo hiểm

Mục tiêu Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015 – 2020 của Bảo Việt là xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hợp lý về cơ cấu, có thái độ, động cơ làm việc tích cực, có khả năng tiếp cận với các phương pháp, kỹ năng quản lý hiện đại, tiên tiến, hoàn thành sứ mệnh và giá trị của Tập đoàn. Đặc biệt, tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi trong một số lĩnh vực then chốt, tạo môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tập đoàn Bảo Việt cũng tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện và mở rộng áp dụng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc và trả lương theo hiệu quả công việc trong toàn hệ thống. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo theo bản đồ học tập, hoàn thành việc xây dựng bản đồ học tập chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường đào tạo theo nghiệp vụ. Thực hiện công tác đào tạo cán bộ quy hoạch và phát triển các cán bộ có tiềm năng, tuyển dụng và thu hút nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

Khối Quản lý Nguồn nhân lực đã tiến hành đánh giá, rà soát và điều chỉnh mô hình tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống Tập đoàn nhằm phát huy tối đa và hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, đồng thời triển khai hệ thống quản trị nhân sự trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc, thực hiện công tác tuyển dụng tập trung tại các Trụ sở chính, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ kế nhiệm.

MẠNG LƯỚI

 • 78 Công ty thành viên
 • Hơn 300 phòng khu vực
 • Có mặt tại 63 tỉnh thành

SẢN PHẨM

 • 80 Sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân Thọ.

THỊ PHẦN

 • #1 Thị trường bảo hiểm Phi Nhân Thọ.

Hotline-bao-viet