Biểu phí bảo hiểm du lịch Bảo Việt

Đối tượng bảo hiểm du lịch Bảo Việt

Người Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 6 tuần tuổi tới 80 tuổi

Hiệu lực bảo hiểm 

Từ thời điểm hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại Việt Nam và kết thúc vào ngày hồi hương tại Việt Nam, hoặc vào lúc 24h ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm (tính theo thời điểm nào kết thúc sớm hơn)

Riêng hiệu lực bảo hiểm du lịch “Chi phí cắt bớt hay hủy bó chuyến đi” bắt đầu từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm và kết thúc vào ngày bắt đầu lộ trình như quy định trước chuyến đi

Phí bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Mức phí bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt cập nhật mới nhất

dlqt2 dlqt1dlqt1

Call Now Button