Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM 0 (0)

Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM “Hợp đồng BH hàng hải là hợp đồng BH các rủi ro hàng hải, theo đó người BH cam kết bồi thường cho người được BH những tổn thất hàng hải thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo cách thức và điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng” (Điều […]

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên Bảo Việt 0 (0)

1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn thuyền viên: Thuyền viên được bảo hiểm bao gồm thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, các sĩ quan thuỷ thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ, cán bộ khoa học hoặc làm công tác nghiên cứu, chuyên gia, thực tập sinh hoặc những người lao động […]

Bảo hiểm thân tàu Bảo Việt 0 (0)

1. Đối tượng bảo hiểm thân tàu Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng biển Việt nam (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải). 2. Rủi ro thân tàu được bảo hiểm Điều kiện bảo hiểm “A” đối với thân tàu biển Bảo Việt nhận trách nhiệm bồi […]