Bảo hiểm hàng hải

Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM

Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM

Tư vấn mua bảo hiểm tàu HCM “Hợp đồng BH hàng hải là hợp đồng BH các rủi ro hàng hải, theo đó người BH cam kết bồi thường cho

Bảo hiểm thân tàu Bảo Việt

Bảo hiểm thân tàu Bảo Việt

1. Đối tượng bảo hiểm thân tàu Tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng biển Việt nam (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng

Call Now Button