Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển xuất nhập khẩu không đóng Container

0
(0)

BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN XUẤT NHẬP KHẨU

1. Đối tượng bảo hiểm hàng hóa vân chuyển xuất nhập khẩu Bảo Việt

 • Hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ và đường hàng không từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển xuất nhập khẩu:

 • Bảo hiểm này có hiệu lực từ khi đối tượng bảo hiểm rời kho hay nơi lưu chứa tại địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này để bắt đầu việc vận chuyển, tiếp tục quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc.
 • Khi giao tới kho của người nhận hay tới kho lưu chứa cuối cùng ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Vào lúc hết hạn 60 ngày sau khi kết thúc việc dỡ đối tượng bảo hiểm khỏi mạn tàu biển tại cảng dỡ cuối cùng, tùy theo trường hợp nào ở trên đến trước.

bao-hiem-hang-hoa-van-chuyen

3. Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu:

a. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ”A”

 • Bồi thường những tổn thất chung và chi phí cứu hộ hàng hóa, được quy định hay định đoạt theo hợp đồng chuyên chở hoặc luật, tập quán hiện hành phát sinh nhằm tránh hoặc liên quan đến việc phòng tránh tổn thất bởi bất kỳ nguyên nhân nào không nằm trong điều khoản loại trừ.
 • Bồi thường cho trường hợp hai tàu đâm nhau cùng có lỗi thì người được bảo hiểm thông báo cho người bảo hiểm.

b. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ”B”

 • Tổn thất, thiệt hại của đối tượng được bảo hiểm có thể quy định hợp lý do:
 •  Cháy hoặc nổ, tàu thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước, dỡ hàng tại cảng lánh nạn, động đất núi lữa phun, sét đánh, hy sinh tổn thất chung, ném hàng xuống biển hoặc nước cuống trôi. Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi mạn tàu.
 • Bồi thường cho tổn thất chung, hai tàu đâm va cùng có lỗi

c. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa ”C ”

 • Tổn thất, thiệt hại của đối tượng được bảo hiểm có thể quy định hợp lý do: Cháy hoặc nổ, tàu thuyền bị mắc cạn, chạm đáy, chìm đắm, lật úp, phương tiện chuyên chở với bất kỳ vật thể bên ngoài nào không phải nước, dỡ hàng tại cảng lánh nạn, động đất núi lữa phun, sét đánh, hy sinh tổn thất chung, ném hàng xuống biển.

desktop

d. Điều khoản loại trừ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu:

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ không bồi thường cho những loại trừ sau:

 • Lỗi cố ý của Người được bảo hiểm.
 • Rò rĩ thông thường, hao hụt thông thường về trọng lượng.
 •  Tổn thất chi phí do việc đóng gói, chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm không hợp lý.
 • Tổn thất do chi phí ẩn tỳ, nội tỳ của đối tượng bảo hiểm.
 • Tổn thất thiệt hại chi phí do người sở hữu không đủ khả năng thanh toán hoặc khó khăn về tài chính.
 • Tổn thất hay thiệt hai do sữ dụng vũ khí chiến tranh.
 • Không đủ khả năng đi biển của tàu, do sự không phù hợp của tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển.
 • Không bồi thường tổn thất do chiến tranh, nội chiến, đình công, bắt giữ…

e. Phí bảo hiểm

Screen Shot 2016-07-21 at 11.39.15 AM

Screen Shot 2016-07-21 at 1.53.52 PM

Screen Shot 2016-07-21 at 1.54.14 PM

Tin liên quan:Mua bảo hiểm hàng hóa Bảo Việt

Hotline-bao-viet

 

Yêu Thích 0 / 5. Số phiếu 0

Đánh giá bài viết

Hotline-bao-viet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *