Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng Bảo Việt 0 (0)

Bảo_hiểm_tai_nan_con_người

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng 1. Người được bảo hiểm xây dựng: Chủ đầu tư: là người chủ của công trình xây dựng. Nhà thầu: người kí kết hợp đồng với chủ đầu tư. Nhà thầu phụ: là người kí hợp đồng làm thuê với nhà thầu chính. 2. Đối tượng bảo hiểm […]