Bảo hiểm kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng PVI

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng PVI

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng.   1. Người được bảo hiểm: Chủ đầu tư: là người chủ của công trình xây dựng. Nhà thầu: người kí kết hợp