Bảo hiểm 2 chiều là gì? Tìm hiểu bảo hiểm 2 chiều Bảo Việt 2018

Bảo hiểm 2 chiều là gì?

Khi mua bảo hiểm xe, nhiều khách hàng muốn mua bảo hiểm 2 chiều. Vậy Bảo hiểm 2 chiều là gi?

 

Đa số các chủ xe  thường hiểu theo 2 cách:

  1. Bảo hiểm 2 chiều là khi mua bảo hiểm sẽ được bồi thường, dù lỗi của mình hay lỗi của người khác.
  2. Bảo hiểm 2 chiều là bồi thường cả 2 chiều, nghĩa là bồi thường cho xe mình và xe người khác.

Cả 2 cách hiểu trên có cơ sở nhưng chưa hoàn toàn chính xác với thuật ngữ bảo hiểm xe cơ giới.

khi mua bảo hiểm xe chủ xe cần lưu ý 2 loại bảo hiểm sau:

  1. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc.
  2. Bảo hiểm vật chất xe.

 

  1. baohiemhcm.com - Bảo hiểm 2 chiều

Đồi với bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc:

  • Quyền lợi của chủ xe nhận được là sẽ được bồi thường cho bên thứ 3, là bên mà chủ xe gây ra tai nạn trong trường hợp chủ xe có lỗi. Còn nếu không phải lỗi của chủ xe thì tất nhiên chủ xe không có trách nhiệm phải bồi thường cho bên kia rồi.
  • Vậy thì khi tai nạn đó xảy ra, xe của mình cũng bị thiệt hại thì ai sẽ bồi thường? Lúc này Bảo hiểm Vật chất xe sẽ bồi thường cho thiệt hại cho chủ xe.

Bảo hiểm vật chất xe: 

  • Quyền lợi của khi mua bảo hiểm vật chất xe là sẽ được Bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho chính xe của mình.
  • Trong trường hợp chủ xe có lỗi , bảo hiểm Trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường cho xe bên kia, còn xe mình sẽ được bảo hiểm vật chất xe bồi thường ( Trừ những trường hợp lỗi không thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới)
  • Còn nếu chủ xe không có lỗi mà lỗi thuộc về bên khác, trong trường hợp này bên lỗi phải có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe và Bảo hiểm sẽ không bồi thường cho chủ xe nữa. Tuy nhiên nếu chủ xe không đòi được bên lỗi bồi thường, Chủ xe có thể ủy quyền cho Bảo hiểm và Bảo hiểm sẽ ứng bồi thường trước cho khách hàng và Bảo hiểm sẽ đòi bồi thường của bên thứ 3 sau đó.

Tham khảo thêm Phí bảo hiểm vật chất xe Bảo Việt

Tham khảo thêm Phí bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Bảo Việt

Hotline-bao-viet

Từ khóa: ,
Call Now Button