Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

0
(0)

Bảo hiểm cháy nổ Bảo Việt

1.Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt :

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị.
 • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị.
 • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

2.Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Bảo-hiểm-cháy-nổ-bắt-buộc-PVIBảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

3.Các rủi ro được bảo hiểm:

 • Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ
 • Rủi ro “B”: Nổ;
 • Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
 • Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;
 • Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;
 • Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;
 • Rủi ro “G”: Giông và bão;
 • Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;
 • Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.

4. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;
 • Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:
 • Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận

5.Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được Bộ Tài chính quy định rất cụ thể tại Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010. Tất cả các đối tượng thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đều phải tuân thủ quy định này.

Nếu bạn có nhu cầu về tham khảo phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt, vui lòng gọi tư vấn viên để được hướng dẫn.

Hotline-bao-viet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *