Tư vấn Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

Theo Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Thông tư số 220/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

  • Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc.

2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

  • Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi  cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Bảo_hiểm_cháy_nổ_bắt_buộc_PVI

Baohiemhcm.com – Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

3. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

  • Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Cụ thể như sau:a) Giá trị trung bình là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về giá trị trung bình của tài sản trong thời hạn bảo hiểm. b) Giá trị tối đa là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản có thể đạt vào một thời điểm nào đó trong thời hạn bảo hiểm. Tùy theo thỏa thuận, đầu mỗi tháng hoặc quý, bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm giá trị tối đa của tài sản được bảo hiểm trong tháng hoặc quý trước đó.
  • Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

4. Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt :

  • Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Biểu phí ban hành kèm theo Quyết định này là mức phí bảo hiểm được tính trên cơ sở 1 năm.
  • Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị trung bình đó.

Nếu tôi không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì có bị sử phạt không?

  • Ngày 14 tháng 06 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/12/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
  • Theo đó, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy có thể bị phạt từ cảnh cáo, phạt tiền (thấp nhất từ 100.000 đồng – 30.000.000 đồng) 

Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để được tư vấn và báo giá chi tiết

Hotline-bao-viet

 

Từ khóa:
Call Now Button