PHÍ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC BẢO VIỆT 2020

4.9
(160)

Phí Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc.

2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi  cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Bảo_hiểm_cháy_nổ_bắt_buộc_PVI

***Xem thêm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết.

3. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

 • Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa theo thoả thuận của doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.
 • Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

4. Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt :

 • Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Biểu phí ban hành kèm theo Quyết định này là mức phí bảo hiểm được tính trên cơ sở 1 năm.
 • Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí.
  • Số tiền bảo hiểm = Giá trị thị trường của tài sản.
  • Tỷ lệ phí = Theo bảng tỷ lệ được quy định theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 tỷ lệ phí bảo hiểm như sau
  • Xem bảng tỷ lệ phí.
STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Mức khấu trừ (loại) Tỷ lệ phí bảo hiểm /năm (%)
1 Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo A 0,05
2 Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác A 0,05
3 Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác
3.1 Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người B 0,4
3.2 Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động A 0,15
3.3 Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác A 0,1
4 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ
4.1 Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa A 0,075
4.2 Triển lãm; nhà hội chợ A 0,12
5 Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa
5.1 Trung tâm thương mại A 0,06
5.2 Siêu thị, cửa hàng bách hóa A 0,08
5.3 Chợ kiên cố, bán kiên cố B 0,5
6 Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông A 0,075
7 Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển A 0,07
8 Cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt
8.1 Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; nhà ga hành khách đường sắt A 0,1
8.2 Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt B 0,12
8.3 Cảng hàng không A 0,08
9 Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ
9.1 Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ A 0,05
9.2 Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) A 0,1
10 Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác A 0,05
11 Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ B 0,4
12 Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được B 0,35
13 Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt. B 0,3
14 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt B 0,3
15 Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên
15.1 Nhà máy nhiệt điện A 0,1
15.2 Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác A 0,07
15.3 Trạm biến áp A 0,12
16 Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay A 0,1
17 Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được
17.1 Kho hàng hóa, vật tư cháy được B 0,2
17.2 Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được A 0,075
17.3 Bãi hàng hóa, vật tư cháy được B 0,1
18 Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính
18.1 a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công trình sản xuất gỗ, giầy) B 0,2
b) Công trình sản xuất gỗ 0,5
c) Công trình sản xuất giầy 0,35
18.2 Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E A 0,15
19 Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây:
19.1 Khí cháy B 0,167
19.2 Chất lỏng B 0,2
19.3 Bụi hay xơ cháy được; các chất rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được B 0,7
19.4 Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau B 0,6
19.5 Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với oxy trong không khí B 0,5

II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./.

Nếu tôi không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì có bị xử phạt không?

 • Ngày 14 tháng 06 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/12/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
 • Theo đó, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy có thể bị phạt từ cảnh cáo, phạt tiền (thấp nhất từ 100.000 đồng – 30.000.000 đồng).

Ngoài phạm phạm vi bảo hiểm là cháy vả nổ tôi có thể mở rộng thêm các rủi ro khác?

 • Khách hàng có thể mở rộng thành gói bảo hiểm: “Cháy và các rủi ro đặc biệt” với phạm vị rộng hơn gồm:
 • Chương trình “Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt” bảo vệ tài sản của doanh nghiệp trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt;  Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; …

Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để được tư vấn và báo giá chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *