Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 0 (0)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  ( BH TNDS ) của chủ xe cơ giới là gì? Là những cam kết nhà bảo hiểm sẽ bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nếu xảy ra trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông theo số tiền trách […]