Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

0
(0)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  ( BH TNDS ) của chủ xe cơ giới là gì?

 • Là những cam kết nhà bảo hiểm sẽ bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nếu xảy ra trách nhiệm dân sự khi tham gia giao thông theo số tiền trách nhiệm tối đa mà người được bảo hiểm tham gia theo mức phí qui định.
 • Mức phí được quy định theo biểu phí chung của Bộ Tài Chính, và công ty Bảo hiểm không được giảm phí trong bảo hiểm TNDS.
Bồi_thường_bảo_hiểm_trách_nhiệm_dân_sự
baohiemhcm.com – Bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Vậy tại sao lại bắt buộc?

 • Theo nguyên lý của bảo hiểm là “Lấy số đông bù cho ít kém may mắn”, trong trường hợp có tai nạn thì nhà bảo hiểm bằng số phí thu được từ số đông sẽ bồi thường cho số ít kém may mắn. Điều đó giúp cho một số người vì một lý do nào đó gây tai nạn không phải bỏ trốn có trách nhiệm với tai nạn đã xảy ra theo mức trách nhiệm của bảo hiểm đã tham gia, và không phải bị truy cứu hình sự vì mất khả năng bồi thường cho chủ thể khác.

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự:

 • Trong trường hợp tai nạn xảy ra, Doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe số tiền mà chủ xe đã hoặc sẽ bồi thường cho bên bị thiệt hại mà phần lỗi ở chủ xe.
 • Trường hợp chủ xe chết hoặc thương tật vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho bên thiệt hại.
 • Trường hợp cần thiết doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.
 • Trường hợp nhiều xe cơ giới gây thiệt hại về người, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của các bên và không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Nguyên_tắc_bồi_thường_bảo_hiểm_trách-nhiệm_dân_sự

Thời hạn yêu cầu thanh toán và khiếu nại bồi thường:

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.
 • Trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn chủ xe phải báo cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng văn bản.
 • Thời hạn thanh toán bồi thường là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, và không quá 30 ngày trong trường hợp xác minh hồ sơ.
 • Trường hợp từ chối bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho chủ xe bằng văn bản lý do từ chối trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường.
 • Thời hạn khởi kiện là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường, quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.

Hotline-bao-viet

 

 

Yêu Thích 0 / 5. Số phiếu 0

Đánh giá bài viết

Hotline-bao-viet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *