Giới thiệu về Tập Đoàn Bảo Hiểm Bảo Việt

Sứ mệnh của Bảo Việt là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.
Tầm nhìn đến 2025 của Bảo Việt là Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và các lợi thế cạnh tranh, chiến lược đến năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt hướng đến 3 mục tiêu:

 • Tăng trưởng hiệu quả và bền vững trong đó đẩy mạnh hợp tác nội bộ, tập trung phát huy sức mạnh hợp lực trên toàn Tập đoàn giữa lĩnh vực truyền thống bảo hiểm và các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác; ƒ
 • Tăng cường tiềm lực tài chính thông qua đa dạng hóa các phương thức huy động vốn và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; ƒ
 • Củng cố năng lực quản trị và quản lý kinh doanh trên nền tảng Một Bảo Việt, áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

5 giá trị cốt lõi

LỊCH SỬ

 • Thành lập 15/01/1965
 • Vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng

NGUỒN NHÂN LỰC

 • 3,000 Cán bộ nhân viên
 • 30,000 Đại lý bảo hiểm

MẠNG LƯỚI

 • 78 Công ty thành viên
 • Hơn 300 phòng khu vực
 • Có mặt tại 63 tỉnh thành

SẢN PHẨM

 • 80 Sản phẩm bảo hiểm Phi Nhân Thọ.

THỊ PHẦN

 • #1 Thị trường bảo hiểm Phi Nhân Thọ.

Hotline-bao-viet

 

Call Now Button