Bảo hiểm hàng không Bảo Việt

Bảo hiểm hàng không Bảo Việt

17-0509

Là một trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đang trở thành thương hiệu tin cậy của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các hãng hàng không lớn khác thông qua nhiều Chương trình bảo hiểm an toàn, hiệu quả trên phạm vi toàn cầu

Sản phẩm:

  • Bảo hiểm thân máy bay, phụ tùng máy bay và trách nhiệm pháp lý;
  • Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay;
  • Bảo hiểm dưới mức miễn thường đối với thân và phụ tùng máy bay;
  • Bảo hiểm thân, phụ tùng máy bay đối với rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương tự;
  • Bảo hiểm mức trách nhiệm vượt quá đối với rủi ro chiến tranh, không tặc và các rủi ro khác;
  • Bảo hiểm tai nạn con người và chi phí y tế cho nhân viên tổ bay, nhân viên kỹ thuật;

 

Rate this post
Từ khóa: ,