Dịch Vụ Bảo hiểm Tàu Thuyền – Bảo hiểm Bảo Việt

Là công ty dẫn đầu thị trường về bảo hiểm tàu thuyền, Bảo hiểm PVI luôn là bạn đồng hành cùng các đội tàu lớn nhất Việt Nam trên các tuyến hàng hải quốc tế và nội địa. Bên cạnh đó, Bảo hiểm PVI cũng là nhà bảo hiểm giàu kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ cho công tác đóng mới, sửa chữa và vận hành tàu thủy, giàn khoan, kho nổi chứa dầu trên biển.

Sản phẩm

  • BH Tàu biển
  • BH Tàu sông
  • BH Tàu ven biển
  • BH Tàu cá
  • BH Rủi ro nhà thầu đóng tàu

Dịch Vụ Bảo hiểm Tàu Thuyền – Bảo hiểm Bảo Việt
5 (1) vote