Xin cho biết thủ tục hủy bỏ hợp đồng và tính phí hoàn lại?

5
(14)

Thủ tục hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

Thủ tục hủy bảo hiểm bắt buộc

Đối với loại hình Bảo hiểm bắt buộc Bộ Tài Chính quy định hợp đồng Bảo hiểm chỉ được chấm dứt đối với những trường hợp sau:
a) Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;
b) Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
c) Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận;
d) Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.

Chủ xe cơ giới muốn huỷ bỏ hợp đồng Bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp Bảo hiểm kèm theo Giấy chứng nhận Bảo hiểm muốn huỷ bỏ và các bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng Bảo hiểm theo quy định tại các mục trên. Hợp đồng Bảo hiểm chấm dứt từ thời điểm doanh nghiệp Bảo hiểm nhận được thông báo huỷ bỏ hợp đồng Bảo hiểm.

Thủ tục hủy bảo hiểm tự nguyện

Đối với các loại hình Bảo hiểm tự nguyện thủ tục chấm dứt hợp đồng Bảo hiểm: Khi Chủ xe yêu cầu chấm dứt hợp đồng Bảo hiểm trước thời hạn, phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm Bảo Việt trước 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày định chấm dứt. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận chấm dứt thì Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn lại cho Chủ xe 80% phí Bảo hiểm của thời gian còn lại, trừ trường hợp trong thời gian hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đã xảy ra sự kiện Bảo hiểm.

Yêu Thích 5 / 5. Số phiếu 14

Đánh giá bài viết

Hotline-bao-viet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *