Mua bảo hiểm căn hộ chung cư HCM 0 (0)

Mua bảo hiểm căn hộ chung cư HCM. Quyền lợi bảo hiểm căn hộ chung cư: Phần 1: Về tài sản Bồi thường tổn thất, thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra: – Cháy, nổ, sét đánh trực tiếp; – Giông, bão, […]