BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 6 0 (0)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 6 Nếu bạn đang tìm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư quận 6 , bạn có thể đến địa chỉ sau để được tư vấn: Công Ty Bảo Việt An Phú: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Số điện thoại: 0902 889 […]

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 5 0 (0)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 5 Nếu bạn đang tìm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư quận 5 , bạn có thể đến địa chỉ sau để được tư vấn: Công Ty Bảo Việt An Phú: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Số điện thoại: 0902 889 […]

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 1 0 (0)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 1 Nếu bạn đang tìm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư quận 1 , bạn có thể đến địa chỉ sau để được tư vấn: Công Ty Bảo Việt An Phú: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Số điện thoại: 0902 889 […]

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 2 0 (0)

phạm vi bảo hiểm cháy nổ

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 2 Nếu bạn đang tìm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư quận 2, bạn có thể đến địa chỉ sau để được tư vấn: Công Ty Bảo Việt An Phú: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Số điện thoại: 0902 889 005 […]

[New ]Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc 2021 (ĐỐI TƯỢNG – QUYỀN LỢI – BIỂU PHÍ) 4.9 (134)

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại về mặt vật chất. Vậy, hãy cùng tìm hiểu tại sao nói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là nghĩa vụ, và quy định các cơ quan hay tổ chức cá nhân nào bắt buộc […]

PHÍ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC BẢO VIỆT 2020 4.9 (160)

mức phí bảo hiểm cháy nổ

  Phí Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt 1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc. 2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại […]