BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 6 0 (0)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 6 Nếu bạn đang tìm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư quận 6 , bạn có thể đến địa chỉ sau để được tư vấn: Công Ty Bảo Việt An Phú: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Số điện thoại: 0902 889 […]

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 3 0 (0)

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ QUẬN 3 Nếu bạn đang tìm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư quận 3 , bạn có thể đến địa chỉ sau để được tư vấn: Công Ty Bảo Việt An Phú: 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Số điện thoại: 0902 889 […]

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ – BẢO VIỆT 0 (0)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ – BẢO VIỆT Câu hỏi: Bảo hiểm cháy nổ chung cư có bắt buộc không? Từ khiNghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành thì chung cư là một trong những công trình phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Câu hỏi: Theo nghị định thì ai có […]

PHÍ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC BẢO VIỆT 2020 4.9 (160)

mức phí bảo hiểm cháy nổ

  Phí Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Bảo Việt 1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc. 2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại […]