BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ – BẢO VIỆT 0 (0)

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CHUNG CƯ – BẢO VIỆT Câu hỏi: Bảo hiểm cháy nổ chung cư có bắt buộc không? Từ khiNghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành thì chung cư là một trong những công trình phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Câu hỏi: Theo nghị định thì ai có […]