Mua bảo hiểm hàng hoá HCM – Bảo Hiểm Bảo Việt 0 (0)

MUA BẢO HIỂM HÀNG HOÁ HCM. Phạm vi bảo hiểm hàng hóa:  Cháy hoặc nổ. Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh. Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va với vật thể khác hay bị trật bánh. Phương tiện […]