Bảo hiểm vận chuyển hàng hoá HCM 0 (0)

Bảo hiểm vận chuyển hàng hoá HCM  Bạn là chủ doanh nghiệp?  Bạn thường xuyên cần vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ Việt Nam?  Bạn muốn ngăn ngừa thiệt hại về tài chính khi sự cố xảy ra với hàng hóa của mình? Kế […]

Mua bảo hiểm hàng hoá HCM – Bảo Hiểm Bảo Việt 0 (0)

MUA BẢO HIỂM HÀNG HOÁ HCM. Phạm vi bảo hiểm hàng hóa:  Cháy hoặc nổ. Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh. Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va với vật thể khác hay bị trật bánh. Phương tiện […]