Mua bảo hiểm tài sản tại TP HCM – Bảo hiểm Bảo Việt 0 (0)

Mua bảo hiểm tài sản tại TP HCM. Những loại hình bảo hiểm tài sản tiêu biểu: 1, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Đối tượng bảo hiểm : – Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo (không bao gồm giá trị đất đai, nền móng). – Máy móc […]